Leeg

Totaal: €0,00 

Touwenwinkel.nl

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
De Touwenwinkel is een éénmanszaak, gevestigd te Lelystad. Wij staan sinds 1990 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

2. Levertijd
Levertijden zijn op basis van zo snel mogelijk. Bijna alles wordt uit voorraad geleverd, zo niet dan krijgt u voordat u betaalt te horen wat de levertijd zal zijn. Wij verzenden de goederen waarvan wij vermeld hebben dat deze in voorraad zijn, direct nadat uw betaling is ontvangen.

3. Beschikbaarheid
Levering is onder voorbehoud van beschikbaarheid van producten. Indien een product niet beschikbaar is, kan de Touwenwinkel een alternatief voorstellen, dan wel de overeenkomst ontbinden.

LET OP: De lengte van touwen kan volgens internationale afspraken maximaal 5% afwijken. Zowel op volle klossen direct vanaf fabriek dan wel op door ons afgemeten lengtes. Ook kunnen de kleuren bij latere bestelling onderling iets afwijken door de verschillende kleurbaden.
De dikte van touw is indicatief, de werkelijke dikte (en lengte) kan afwijken omdat de dikte van touw onder voorspanning gemeten wordt. Alleen voor het natuurlijke Manilla gelden internationale breeksterkteafspraken voor de diameters.

4. Reclamering
Wanneer producten niet aan uw verwachting voldoen, kunnen deze binnen de wettelijk geldende termijn van 14 dagen worden geretourneerd. Echter dit kan niet meer als het product door u al gebruikt of ingekort (touw afgesneden) is. Ook speciaal voor u gemaakte of bestelde producten zoals netten, touwladders en op maat bestelde touwen worden niet retour genomen evenals speciale aanbiedingen en reststukken.

Terugzenden moet vooraf per email aan ons worden gemeld waarna deze eveneens per email door ons word geautoriseerd. Retour zenden is voor uw eigen kosten en risico en rembourszendingen worden geweigerd. Dus laat duidelijk zijn, de kosten van retour zenden zijn voor de verzender. Na ontvangst van de producten zal de waarde van de producten binnen 2 dagen worden gecrediteerd.

Voor bedrijven geldt er geen wettelijke terugname regeling van bestelde goederen, dit kan alleen na goedkeuring en afspraak met ons waarbij wij een re-stockingfee berekenen.

U kunt goederen ook laten afleveren bij een DPD Parcelshop. Daarbij geldt wel dat zendingen die naar een Parcelshop verzonden worden binnen 5 dagen daar moeten worden afgehaald. Worden goederen door DPD naar ons retour gezonden wegens niet tijdig ophalen bij een Parcelshop of na 2x vergeefs aanbieden op het opgegeven adres, dan zal de touwenwinkel een re-stocking fee/administratiekosten in rekening brengen van 10% van het aankoop bedrag, de kosten van de verzending en de kosten die DPD eventueel aan ons berekent voor de retourzending van het pakket.

5. Schadevergoeding
De Touwenwinkel is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar opzet of grove schuld en waarvoor wettelijke aansprakelijkheid geldt. De Touwenwinkel is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit stakingen, transportproblemen, toeleveranciers, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging. Bij onjuist gebruik wordt geen breekgarantie gegeven.

6. Geschillen
Nederlands recht is van toepassing op iedere overeenkomst tussen koper en Touwenwinkel. Geschillen die niet in de minne kunnen worden geschikt, zullen onder arbitrage komen, dan wel voor de bevoegde rechter. Zulks ter bepaling door Touwenwinkel, alsmede instantie en locatie.